[Thông báo] Tiếp tục chương trình biểu diễn nhạc nước tại Vinpearl Land Nha Trang

[Thông báo] Tiếp tục chương trình biểu diễn nhạc nước tại Vinpearl Land Nha Trang

Ngày 26/02/2015, Vinpearl Land Nha Trang có thông báo về việc tạm ngừng chương trình biểu diễn nhạc nước từ ngày 01/03/2015 để nâng cấp. Nay Vinpearl Land Nha Trang xin thông báo hoãn việc nâng cấp chương trình biểu diễn nhạc nước trong khoảng thời gian dự kiến trên.

Scroll To Top