ZERO to HERO - Tìm kiếm tài năng sân băng

ZERO to HERO - Tìm kiếm tài năng sân băng

ZERO to HERO là chương trình tìm kiếm những tài năng sân băng nhỏ tuổi. Tham gia tuyển sinh, các bé sẽ có cơ hội nhận được học bổng toàn phần trong suốt 1 năm.

Scroll To Top